Ferrata Zobor – Dubová

Ferrata nesie meno podľa dubu, ktorý rastie neďaleko výstupovej trasy. Zaujímavo kopíruje okraj žľabu v hladkej stienke.

Obsah

Sila
2/5
Kondícia
1/5
Psychika
2/5

Ferrata vedie kolmým okrajom rebra v relatívne malej výške nad blízkym zľabom.

dĺžka celkom (km)
0
prevýšenie celkom (m)
0
čas celkom (hod.)
0
dĺžka ferraty (m)
0
prevýšenie ferraty (m)​
0
prístup k ferrate (min)
0
čas ferraty (min.)​
0
zostup (min)
0

Prístup k ferrate

Nástup na ferratu sa nachádza v tesnej blízkosti ferraty Brezová. Pre prístup, zostup a celkový opis pozri Ferratu Zobor, Brezová.

Po prechode traverzom od modro značeného turistického chodníka sa dostaneme pod skaly. Práve Dubová ferrata je prvá, na ktorú pri príchode pod kremencové skaliská naďabíme.

Výstup technickými úsekmi

Začiatok ferraty je členitý a preto v ňom nie je potrebný väčší počet kramlí. Asi po tretine výstupu sa dostávate do žľabu, ktorého okrajom v hladkej stene skalného rebra vedie výstupová trasa prakticky až po samý vrchol. Nalsedujúca časť ferraty je exponovanejšia. Pre tých, ktorí už v prvej tretine s ferratou „bojovali“ je možné ju v tomto bode opustit a zísť chodníkom v žľabe naspäť pod nástup.

Hladká kolmá platňa vedie šikmo okrajom žľabu a tak počas ferraty nepociťujete žiadne závratné výšky. ste síce v temer kolmej platni, no dno žľabu je sotva pár metrov pod vašimi nohami. Náročnejšie úseky sa nachádzajú v hornej polovici. Opatrní buďte hlavne na konci ferraty, kde zo stienky, ktorá tvorí okraj rebra, vychádzate na jeho hranu. Hneď za hranou ferrata končí a stretáva sa s ferratou Brezová. Ďalej máte na výber pokračovať na Pyramídu buď ferratou Lanový most, alebo ferratou Výstupová.

Zostup

Pre prístup, zostup a celkový opis pozri Ferratu Zobor, Brezová.

Fotogaléria