Priečne sedlo – via ferrata

A/B
| 35 min
/ 11 hod
| ↑ 1370 m
| ↔ 22 km
A
| 30 min
/ 11 hod
| ↑ 1370 m
| ↔ 22 km
A
| 80 min
/ 15 hod
| ↑ 1580 m
| ↔ 36 km